زمانێ کوڕدی – Zimanê Kurdî

گروه زبان کوردی در گوگل خوشبختانه با استقبال همراه بوده است و تاکنون موضوعاتی متنوعی درباره وضعیت زبان کوردی در مناطق مختلف، سازمانها و تشکلات مرتبط با زبان کوردی، زبان مادری، کتابهای کوردی، سمبلها و نشانه های فرهنگ کوردی، خط کوردی و … در آن مطرح و به بحث گذاشته شده است. عضویت در گروه آزاد است و از علاقه …

کنفرانس زبان کوردی به کار خود پایان داد

زبانشناسان کرد پس از چهار روز بحث و گفتگو در کنفرانسی که تحت عنوان کنفرانس زبانشناسی کوردی در هولیر برگزار شده بود به نتایج ارزشمندی دست یافتند و سرانجام در بیانیه پایانی خود از میان پیشنهادات مطرح شده برای ارتقای زبان کوردی، بر موارد زیر تاکید کردند: کنفرانس پیشنهاد میکند که تمامی نهادهای مربوط پروژه قانون زبان را آماده کنند …

چرا الفبای لاتین برای کردی مناسب است؟

مردم کرد تاکنون خطهای گوناگونی را به کار گرفته اند اما نتوانسته اند به یک توافق همه جانبه برسند و خط یکپارچه ای داشته باشند؛ بنابراین گویشهای مختلف کردی بسته به موقعیت جغرافیایی خود، خط متفاوتی دارند. در کردی سورانی رسم الخط عربی و البته با دو شیوه نگارش مختلف در ایران و عراق بکار گرفته شده است در حالیکه …

زبان کردی: آیا به آینده امیدی است؟

بسیاری از خود می پرسند آیا امیدی به گسترش کاربرد زبان کردی وجود دارد؟ آیا می توان شان این زبان را به جایگاه مناسبی رساند؟ آیا می توان کاربرد آن را به موضوعاتی فراتر از رفع نیازهای روزمره کشاند و آنرا ابزار علم و دانش کرد، با آن شعر و ترانه سرود، رمان نوشت و تحسین خوانندگان سایر زبانها و …

زبان چیست و آیا کردی یک زبان است؟

در حقیقت زبان عمیقا با درک مردم از ارزش ها و هویت آمیخته است و در فراهم آوردن امکان اندیشیدن، شکل گیری شخصیت، ساخت هویت فردی و اجتماعی و ایجاد فرهنگ نقش دارد. زبان، مهمترین عامل پیوند معنوی، فرهنگی و تاریخی در بین مردمان است و هویت بسیاری از ملتها به زبان آنها گره خورده است.