زمانێ کوڕدی – Zimanê Kurdî

گروه زبان کوردی در گوگل خوشبختانه با استقبال همراه بوده است و تاکنون موضوعاتی متنوعی درباره وضعیت زبان کوردی در مناطق مختلف، سازمانها و تشکلات مرتبط با زبان کوردی، زبان مادری، کتابهای کوردی، سمبلها و نشانه های فرهنگ کوردی، خط کوردی و … در آن مطرح و به بحث گذاشته شده است.
عضویت در گروه آزاد است و از علاقه مندان به زبان کوردی دعوت می شود تا به عضویت آن در آیند و همراه اعضای دیگر در بحثها مشارکت کنند.

آدرس گروه: زمانێ کوڕدی – Zimanê Kurdî